Studijní materiály do zeměpisu pro 3.B.

Studijní materiály pro účastníky zeměpisného semináře.

Studijní materiály v tomto kurzu jsou určeny pro 2. ročníky vyššího gymnázia. Najdete zde základní teorii k jednotlivým probíraným tématům, zadání úkolů a další studijní podklady.