Studijní materiály do zeměpisu pro 3.B a 7.A

Studijní materiály pro účastníky zeměpisného semináře.

Tento kurz se zabývá politickým zeměpisem a tematikou Evropy, je určen pro studenty 2. ročníku vyššího gymnázia.

Studijní materiály v tomto kurzu jsou určeny pro 2. ročníky vyššího gymnázia. Najdete zde základní teorii k jednotlivým probíraným tématům, zadání úkolů a další studijní podklady.